Jäsenmaksun maksaminen

Jäsen- ja liittymismaksut vuonna 2020
Kajakinkäyttö- ja liittymismaksu    30 € /jäsen (maksetaan vain kerran)

Jäsenmaksu                                        30 € / jäsen per vuosi

Nuorisojäsenmaksu (12-18 v.)       15 € / jäsen

Kajakinsäilytysmaksu                        20 € /kajakki jokivajassa

Kajakinsäilytysmaksu                           35 €/ kajakki järvivajassa

Avainmaksu                                          30 € (maksetaan vain kerran ja maksu palautetaan, kun jäsen palauttaa avaimen)

Kaverimelonta                                       à 5 €

Jäsenmaksulaskut lähetetään helmikuussa ja ne erääntyvät kahden viikon kuluttua. Jos et ole saanut jäsenmaksulaskua maaliskuuhun mennessä, ota heti yhteyttä Kirsi-Marja Lähteenojaan.

Käytä maksaessasi eri laskuissa annettuja viitenumeroita. Jos laskussa on jotakin huomauttamista, ota yhteyttä Kirsi-Marja Lähteenojaan.

Älä muuta laskun summaa omatoimisesti!

Muista oikea viitenumero!


Jos eroat seurasta tai sinut todetaan eronneeksi ja sinulta on jäänyt omaisuutta seuran tiloihin (esim. kajakki tai muita tavaroita), seuralla on kahden vuoden kuluttua erosta oikeus menetellä tavaroittesi kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Muista siis poistaa kaikki omaisuutesi seuran tiloista.